© 2019 by Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka created with Wix.com

VENUCCI O UMJETNOSTI

... Stabla, a među stablima platane, djelo su prirode kojem se zbog ljepote oblika i boje neizmjerno divim. Snaga koja izvire iz jedne platane pobuđuje u meni duboke emocije. Kako bi se divio aleji platana, onoj koja se od autobusnog kolodvora rasprostire sve do Mlake, godinama sam se, nekoliko puta tjedno, ustajao u četiri ujutro, išao do trga nasuprot kolodvora i počeo slikati veličanstvena debla karakteristične kore, impozantne krošnje.

 

... Moju pažnju privlači sve što je lijepo. Samo proučavanjem prirode došao sam do ekspresivnog konstruktivizma.

... Umjetnost nije zapomaganje ili naricanje; umjetnost je izražavanje.

... Živimo u jednoj civilizaciji i moramo živjeti u našem svijetu punom intelektualnih borbi, pa i iznaći oblik koji tu borbu izražava.

... Nova umjetnost ne može slijediti tragove prošlosti, a stara se estetska poimanja trebaju prilagoditi stalnoj emancipaciji i evoluciji života kako bi mogla udovoljiti zahtjevima novih promišljanja koje moderna umjetnost ne smije ignorirati.

 

... Crtež, slika, to je ispovijed. To je tajna vlastite osobnosti, način na koji gledamo i osjećamo.

 

... Iluzionistička umjetnost je lažna.

...Umjetnost je osobna ispovijed stvaraoca.

... Emocija koja dolazi od objekta prenosi se na gledaoca koji treba biti spreman prihvatiti taj umjetnički čin.

ROMOLO VENUCCI

umjetnost

kao

sudbina